Watch out for job offers and apply today online

We are always looking for devoted people

Dedication and team spirit; Are you ready to join us?

 

Apply today!

Before submitting your CV, read the Information Policy Clause for a Consteel Services employee:

We are looking for qualified employees for the position of:

 • Electrician

The job includes work on vessels and land objects.

Requirements:

 •        SEP permissions;
 •        no criminal record, reliability;
 •        documented experience will be an extra advantage;
 •        knowledge of English would be welcomed.

We offer:

 •        good salary;
 •        work in Poland and abroad;
 •        possibility of professional development in   dynamically developing company.

Send your application (CV and copies of electrician certifications) by email.

While sending your application please remember including following consent: 

Jeśli wyraża Pan/Pani wolę nadesłania dokumentów aplikacyjnych zawierających dane osobowe w szerszym zakresie aniżeli wynika to z art. 22(1) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (np.  CV oraz skany certyfikatów elektrycznych) to prosimy o zamieszczenie w nadsyłanych dokumentach zgody na przetwarzanie danych osobowych. Proponujemy stosowanie następującej klauzuli:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Consteel Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością moich danych osobowych podanych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji, w zakresie szerszym aniżeli jest to wymagane na podstawie art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Jednocześnie jestem poinformowany/poinformowana, że ww. zgody może zostać cofnięta przeze mnie w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem’’.

We are looking for qualified employees for the position of:

 • Welder

The job includes work on vessels and land objects.

Requirements:

 •        welding licences;
 •        no criminal record, reliability;
 •        documented experience will be an extra advantage;
 •        knowledge of English would be welcomed.

We offer:

 •        good salary, contract of employment;
 •        work in Poland and abroad;
 •        possibility of professional development in dynamically developing company.

Send your application (CV and copies of electrician certifications) by email.

While sending your application please remember including following consent:

Jeśli wyraża Pan/Pani wolę nadesłania dokumentów aplikacyjnych zawierających dane osobowe w szerszym zakresie aniżeli wynika to z art. 22(1) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (np.  CV oraz skany certyfikatów elektrycznych) to prosimy o zamieszczenie w nadsyłanych dokumentach zgody na przetwarzanie danych osobowych. Proponujemy stosowanie następującej klauzuli:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Consteel Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością moich danych osobowych podanych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji, w zakresie szerszym aniżeli jest to wymagane na podstawie art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Jednocześnie jestem poinformowany/poinformowana, że ww. zgody może zostać cofnięta przeze mnie w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem’’.