Firma realizuje roboty drogowe obejmujące budowę, przebudowę i remonty dróg, parkingów, chodników i ścieżek rowerowych.

Zakres robót drogowych

 • niwelacja terenu;
 • podbudowy żwirowe, tłuczniowe, betonowe;
 • umocnienia wiaduktów, mostów, skarp, rowów;
 • układanie geosyntetyków, koszy gabionowych, etc.;
 • odwodnienia liniowe, przepusty;
 • kanalizacje burzowe i opadowe.
 • przebudowa istniejącej infrastruktury drogowej;
 • układanie krawężników drogowych;
 • układanie kostki brukowej i z kamienia naturalnego;
 • budowa ścieżek rowerowych i rekreacyjnych;
 • oznakowanie pionowe i poziome dróg;
 • wykonanie elementów architektury estetycznej.

Zabezpieczenie ruchu drogowego:

 • oznakowanie poziome;
 • oznakowanie pionowe;
 • sygnalizacja świetlna.

Utrzymanie terenów zieleni:

 • koszenie terenów zieleni w obrębie dróg i autostrad;
 • utrzymanie terenów zieleni w przestrzeni miejskiej.