Oferujemy usługi w zakresie projektowania, montażu oraz modernizacji systemów i urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Instalacje elektryczne na obiektach lądowych:

 • Montaż instalacji elektrycznych
 • Montaż i podłączanie rozdzielnic elektrycznych głównych
 • Rozdzielnice elektryczne nN i SN
 • Stacje transformatorowe nN i SN
 • Systemy teletechniczne
 • Agregaty prądotwórcze i zasilacze awaryjne UPS
 • Przegląd, weryfikacja, modernizacja istniejącej infrastruktury elektrycznej
 • Kompleksowa dokumentacja powykonawcza i pomiary
 • Montowanie kabli; wysokiego i niskiego napięcia
 • Instalacja i podłączenie systemów monitorujących
 • Instalacja i podłączenie systemów przeciwpożarowych
 • Montaż armatury elektrycznej
 • Instalacja końcowego sprzętu elektrycznego
 • Kanalizacje i trasy kablowe
 • Instalacje oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego
 • Instalacje uziemiające i połączeń wyrównawczych
 • Instalacje odgromowe
 • Instalacje siły i gniazd wtyczkowych
 • Instalacje zasilania awaryjnego
 • Instalacje ogrzewania elektrycznego
 • Zasilanie urządzeń technologicznych
 • Instalacje sterownicze i sygnalizacji
 • Serwis

Instalacje elektryczne na jednostkach pływających:

 • Pełny zakres podłączeń na jednostkach pływających wraz z platformami
 • Montaż i podłączanie rozdzielnic elektrycznych głównych, awaryjnych i pomocniczych
 • Montowanie kabli – wysokiego i niskiego napięcia
 • Instalacja, podłączenie systemów monitorujących
 • Instalacja, podłączenie systemów przeciwpożarowych
 • Instalacja końcowego sprzętu elektrycznego
 • Podłączanie systemów automatyki statkowej
 • Montowanie torów i drabinek kablowych
 • Montowanie fundamentów pod rozdzielnice
 • Montowanie rur i przejść kablowych
 • Transformatory
 • Serwis