Dostawy najwyższej jakości gazu ziemnego na terenie Ukrainy i Europy.

Постачання природнього газу найвищої якості в будь-яку точку України та Європи.

Co nas wyróżnia:
  • Konkurencyjne ceny
  • Stabilne dostawy
  • Indywidualne podejście do kontrahentów
  • Możliwość zawarcia długoterminowej umowy
Що виділяє нас:
  • Конкурентоспроможні ціни
  • Стабільність поставок
  • Індивідуальний підхід до підрядників
  • Можливість укласти довгостроковий договір

Procedura rozpatrywania odwołań konsumenckich i rozstrzygania sporów

Wszelkie spory i nieporozumienia, które mogą wyniknąć w związku z interpretacją i stosowaniem umowy na dostawy energii elektrycznej lub w związku z nią, lub inne spory, które mogą wyniknąć w interakcji między dostawcą a konsumentem, będą rozstrzygane w drodze negocjacji i konsultacji.

W przypadku jakichkolwiek sporów prosimy o kontakt 03150, Kijów, ul. Preobrazhenskaya, 23, biuro 10, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 18:00, telefonicznie (098) 079-41-17 lub e-mailem: info@consteel.com.ua

Osoba odpowiedzialna za rozstrzyganie sporów: Dyrektor Eduard Teodosiyovych Fedinyak

W przypadku nieosiągnięcia porozumienia w drodze negocjacji, konsument ma prawo zwrócić się do Regulatora i / lub skierować spór do sądu zgodnie z obowiązującym prawem Ukrainy.

Tryb rozpatrywania tych reklamacji przez Regulatora określa art. 21 Ustawy Ukrainy “O Państwowej Komisji Regulacji Energetyki i Usług Komunalnych”.

Adres obsługi klienta:

Adres siedziby: 03134, Ukraina, Kijów, ul. Bankowa, budynek 12, lokal 28

Aktualny adres: 03150, Ukraina, Kijów, ul Preobrazhenskaya 23, biuro 10.

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku od 9:00 do 18:00, telefon (098) 079-41-17, e-mail: info@consteel.com.ua

 

Процедура розгляду звернень споживачів та вирішення спорів.

Всі спори і розбіжності, які можуть виникнути щодо тлумачення і застосування договору поставки електричної енергії або в зв’язку з ним, або інші суперечки, які можуть виникнути при взаємодії між постачальником і споживачем, будуть вирішуватися шляхом переговорів і консультацій.

У випадку виникнення будь-яких спірних питань, будь ласка звертайтеся за адресою 03150, м.Київ, вул. Преображенська, 23, оф. 10, з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 18:00, за телефоном (098) 079-41-17, або на електронну пошту: info@consteel.com.ua

Особа, відповідальна за врегулювання спорів: Директор Фединяк Едуард Теодозійович

У випадку недосягнення згоди шляхом проведення переговорів споживач має право звернутися із відповідною заявою до Регулятора та/або передати спір на розгляд до суду у відповідності з чинним законодавством України.

Порядок розгляду вказаних скарг Регулятором передбачений ст. 21 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг».

Адреса обслуговування споживачів:

Юридична адреса: 03134, Україна, м.Київ, вул. Банкова, будинок 12, квартира 28

Фактична адреса: 03150, Україна, м.Київ, вул. Преображенська 23, оф. 10.

Режим роботи: з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 18:00, за телефоном (098) 079-41-17, електронна пошта: info@consteel.com.ua

Zostań naszym partnerem biznesowym!
Стати нашим діловим партнером!